Izglītības sistēma Latvijā

Izglītības sistēma Latvijā

Teju gandrīz ikvienam Latvijas Republikas iedzīvotājam ir tiesības iegūt izglītību. Izglītība ir sistematizētu zināšanu un prasmju apguves veidošanās process un tā rezultāts. Izglītības process ietver sevī mācību un audzināšanas darbību.

Pastāv vairākas izglītības ieguves formas – klātiene, neklātiene (tajā skaitā tālmācība), pašizglītība un izglītība ģimenē.

Latvijas izglītības sistēma sastāv no 4 posmiem – pirmsskolas izglītība, pamatizglītība, vidējā izglītība un augstākā izglītība. Pirmsskolas, pamatizglītību un vidējo izglītību kopā var nosaukt par vispārējo izglītību.

Pirmsskolas izglītība ir vispārējās izglītības pirmā pakāpe, kas ir obligāta izglītība 5 – 6 gadu vecumā, jo šajā procesā bērni tiek sagatavoti skolai, bērniem tiek nodrošināta valsts valodas pamatiemaņu apguve un citi tamlīdzīgi procesi, darbības. Atkarībā no bērna psiholoģiskās sagatavotības un veselības stāvokļa, protams, ja tas ir nepieciešams, var pagarināt pirmsskolas izglītības apguvi par vienu gadu.

Kā zināms, bērniem, kuri ir pirmsskolas vecumā, galvenais darbības veids ir rotaļa, tāpēc arī mācību process tiek organizēts ar dažādu interesantu, saistošu un pamācošu rotaļu palīdzību.

Pamatizglītība ir vispārējās izglītības otrā pakāpe, kas Latvijā ir obligāta. Pamatizglītību bērni uzsāk sešu, septiņu vai pat arī astoņu gadu vecumā, un tās ilgums ir deviņi gadi. Pēc deviņu gadu lielā darba ir jākārto eksāmeni (obligātie valsts pārbaudījumi). Ja eksāmeni un mācību gads tiek pabeigts sekmīgi, tad izglītojamie saņem apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu.

Pamatizglītības laikā cilvēks pārsvarā apgūst vajadzīgās prasmes un pamatzināšanas, kuras var uzskatīt par tālākās izglītības apguves pamatu. Pamatizglītība sniedz arī priekšstatu par visdažādākajām profesijām, piemēram, ārstiem, uzņēmējiem, mūziķiem, valodniekiem, sportistiem, biologiem u.c.

Pamatizglītības programmas piedāvā gan privātās, gan arī pašvaldību skolas. Pašvaldības skolā izglītība ir bez maksas, toties privātajās pamatskolās izglītība var izmaksāt pat vairākus tūkstošus, toties atceries, ka vienmēr pastāv iespēja laimēt naudu kādā no tuvākajiem pilsētas kazino.

Vidējā izglītība ir izglītības pakāpe, kura seko pēc pamatizglītības. Svarīgi ir piebilst, ka vidējā izglītība Latvijā nav obligāta. Vidējā izglītība var tikt specializēta atkarībā no cilvēku interesēm, tāpēc Latvijā varam apgūt vidējo vispārējo un vidējo profesionālo izglītību. Vispārējā vidējā izglītība ilgst 3 gadus. Šī izglītība ir akadēmiski orientēta, un tā sagatavo cilvēku tālākām studijām, toties profesionālā vidējā izglītība ir galvenokārt orientēta uz profesionālās kvalifikācijas apguvi (profesiju). Profesionālā vidējā izglītība ilgst 4 gadus.

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, ir jākārto 4 eksāmeni, un trīs no šiem eksāmeniem nosaka valsts – latviešu valoda, matemātika, svešvaloda, toties vienu eksāmenu atļauj izvēlēties pašam skolēnam.

Augstākā izglītība ir izglītības pakāpe, kura seko pēc vidējās izglītības. Atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo vidējo izglītību ikvienam dod iespēju studēt augstskolā.

Augstākās izglītības pakāpe ietver gan profesionālās, gan akadēmiskās studiju programmas. Pilna un nepilna laika bakalaura un profesionālajās studiju programmās cilvēki (studenti) tiek uzņemti vienlīdzīgā un atklātā konkursā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem (vairums augstāko izglītību iestādes ņem vērā arī vairākas gada vidējās atzīmes). Izņēmums šajā gadījumā ir personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam tepat Latvijā – šādos gadījumos netiek ņemti vērā eksāmenu rezultāti, bet gan vidējās atzīmes.

Augstāko izglītību Latvijā var apgūt dažādās universitātēs, augstskolās, akadēmijās un koledžās. Nevar nepieminēt arī divas ārvalstu augstskolu filiāles.

Gandrīz visas augstskolas piedāvā gan profesionālās, gan akadēmiskās programmas, tāpēc augstskolas drīzāk vajadzētu iedalīt pēc piešķiramo grādu līmeņa (piešķir/nepiešķir doktora grādus utt.).

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *