Universitātes Latvijā

Universitātes Latvijā

Latvija ir neliela valsts, kas atrodas Eiropas Ziemeļos, Baltijas reģionā. Latvija robežojas ar tādām valstīm kā Igaunija, Krievija, Baltkrievija un Lietuva. Latvijas Ziemeļu robežu apskalo Baltijas jūra, Rīgas jūras līcis.

Gluži tāpat kā citas pasaules valstis, arī Latvija pievērš lielu uzmanību cilvēku izglītošanai pēc iespējas augstākā līmenī. Šobrīd Latvijā ir 58 augstākās izglītības iestādes: 6 universitātes, 24 augstskolas un akadēmijas, 26 koledžas un 2 ārvalstu augstskolu filiāles.

Latvijā ir iespēja apgūt visdažādākās profesijas, sākot ar pamatspecialitātēm un beidzot ar ļoti šauri orientētiem speciālistiem. Latvijas profesiju kalkulatorā ir ietvertas vairāk par 4000 profesijām, no kurām Latvijā var apgūt lielāko daļu. Latvijā ir izveidojušās labas tradīcijas dažādās nozarēs, kurās apmācītie speciālisti ļoti augstu tiek vērtēti arī ārpus Latvijas teritorijas, piemēram, Latvijā sagatavo spēcīgus speciālistus gan militārajā, gan medicīnas nozarēs.

Kā jau iepriekš tika minēts, Latvijā ir sešas valsts universitātes – Latvijas Universitāte (LU), Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), Daugavpils Universitāte (DU), Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) un Liepājas Universitāte (LiepU).

Latvijas Universitāte ir profesionālās un akadēmiskās augstākās izglītības un zinātnes institūcija, kas atrodas Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

Kad Latvijas Universitāte tika dibināta (1919; no 1923. g. – LU), tās galvenais uzdevums bija būt par Latvijas intelektuālās dzīves centru, formulējot aizvien jaunus uzdevumus un mērķus. Svarīgi ir piebilst, ka visu šo gadu laikā galvenais uzdevums nav mainījies.

Kā jau katrai izglītības iestādei, arī Latvijas Universitātei ir savs karogs, kuram uz tumši zila zīda izšūti 2 simboli – kreisajā pusē LU ģerbonis, savukārt labajā pusē izšūts Latvijas Valsts lielais ģerbonis. LU ģerbonī ir attēlots ozols ar 12 zariem, kuru ietver gotiskas formas vairodziņi ar LU fakultāšu emblēmām. Apakšā redzama devīze latīņu valodā: „Scientiae et Patriae”.

Rīgas Tehniskā universitāte ir lielākā tehniski orientētā augstskola visā Latvijā un tajā ir 9 dažādas fakultātes. RTU galvenā un vienīgā misija ir nodrošināt Latvijas sabiedrībai un tautsaimniecībai konkurentspējīgu augstas kvalitātes augstāko izglītību, zinātnisko pētniecību, tehnoloģiju pārnesi un sasniegumus starptautiskā līmenī.

RTU pirmsākumi meklējami 1862. gadā Krievijas impērijas sastāvā, kā pirmā daudznozaru tehniskā augstskola (tajā laikā Rīgas Politehniskā augstskola (1862 – 1896)). Sākumā augstskolā mācījās tikai vīrieši no Krievijas impērijas, ņemot vērā reliģiju, turību un kārtu atšķirību. Mācības notika vācu valodā.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte atrodas Jelgavā; tās administrācija izveidota Jelgavas pilī. Lielā studentu skaita dēļ, salīdzinot ar iedzīvotāju skaitu, Jelgava tiek dēvēta par studentu galvaspilsētu.

LLU pirmsākumi meklējami 1862. gadā, kad tika nodibināts Rīgas Politehnikums, kurā 1863. gadā izveidoja Lauksaimniecības nodaļu. 1936. gadā Ministru kabinets pieņēma lēmumu Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultāti pārcelt uz Jelgavu. Tā izveidojās jauna augstskola.

LLU sastāvā šobrīd ir 8 fakultātes.

Daugavpils Universitāte ir vienīgā universitāte Latgalē. Tās pirmsākumi meklējami 1921. gadā, kad Daugavpilī tika izveidots Skolotāju seminārs.

Tikai 2001. gada 13. oktobrī universitāte ieguva savu pašreizējo nosaukumu: Daugavpils Universitāte.

Šobrīd DU ir 5 fakultātes.

Rīgas Stradiņa universitāte pirmsākumi meklējami pagājušā gadsimta vidū, kad uz Latvijas Valsts universitātes Medicīnas fakultātes bāzes tika izveidots Rīgas Medicīnas institūts (1950). Viens no dibināšanas iniciatoriem bija Pauls Stradiņš.

  1. gadā Rīgas Medicīnas institūts tika pārdēvēts par Latvijas Medicīnas akadēmiju, bet 1998. gada 5. aprīlī Satversmes sapulce pieņēma jauno nosaukumu – Rīgas Stradiņa universitāte, un šobrīd šeit var apgūt medicīnu un sociālās zinātnes.

RSU ir viena no vadošajām augstākajām izglītības iestādēm visā Baltijā.

Liepājas Universitāte ir jaunākā universitāte Latvijā un vienīgā universitāte visā Kurzemē. Universitātes statusu tā ieguva tikai 2008. gada 12. jūnijā. Pirms tam tās nosaukums bija Liepājas Pedagoģijas akadēmija.

LiepU pirmsākumi meklējami 1954. gadā, kad tika izveidots Latvijas Pedagoģiskais institūts uz Skolotāju institūta bāzes.

Liepājas Universitātē var apgūt tādas profesijas kā skolotājs, sociālais darbinieks, kultūras darbinieks, karjeras konsultants, sabiedrisko attiecību speciālists utt.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *