Skolas, kurās vislabāk iegūt vidējo izglītību

Skolas, kurās vislabāk iegūt vidējo izglītību

Kopumā Latvijā ir ļoti daudz vidējās izglītības iestādes, taču tikai daļa no tām ir ar augstu reitingu atzīmju un mācību sasniegumu ziņā.

 Rīgas Valsts 1. ģimnāzija ir uzskatāma par vienu no senākajām skolām Rīgā. Šī skola ir visaugstākajā vietā, apskatot skolu reitingu 2016, un tā ir ievērojami labāka par citām skolām atzīmju ziņā.  Rīgas Valsts 1. ģimnāzija piedāvā dažādas 6 vispārējās vidējās izglītības programmas – virzienu datorzinībās, svešvalodās, fizikā, ķīmijā, biznesā u.c.

Kopš 1996. gada Rīgas Valsts 1. ģimnāzija piedalās Starptautiskā bakalaurāta mācību programmas realizācijas projektā.

Daugavpils Krievu vidusskola – licejs ir vidējās izglītības iestāde, kura iegūst otro vietu skolu reitingu 2016 sarakstā. Krievu licejs piedāvā vidējās izglītības programmu ar padziļinātu dabaszinību un matemātikas apguvi.

Skolas galvenie mērķi ir nodrošināt katram skolēnam konkurētspējīgas izglītības iegūšanu – atbilstoši individuālām interesēm un spējām, kas sekmē turpmāko izaugsmi un panākumus, kā arī attīstīt vidi, kas veicina savstarpējo kultūru bagātināšanos, valstisko piederību, aktīva un veselīga dzīvesveida īstenošanu.

Trešajā vietā skolu reitingu 2016 sarakstā ierindojas Āgenskalna Valsts ģimnāzija, kas ir viena no vecākajām skolām visā Latvijā. Tikai 1996. gada 1. septembrī šī skola ieguva tagadējo nosaukumu, jo pirms tam nosaukumi ir bijuši vairāki un citādāki.

Siguldas Valsts ģimnāzija ierindojas ceturtajā vietā skolu reitingu 2016 sarakstā. Tās vēsture meklējama pagājušā gadsimta sākumā, precīzāk, 1918. gada 17. novembrī, kad tika nodibināta M. Brimerbergas privātā vidusskola.

Siguldas Valsts ģimnāzija savu tagadējo nosaukumu ieguva 1996. gada 1. septembrī, un šobrīd skolas direktors ir Rūdolfs Kalvāns.

Rīgas Klasiskā ģimnāzija ir izglītības iestāde, kura iegūst piekto vietu, apskatot skolu reitingu 2016. Tā tika dibināta 1983. gadā kā skola, savukārt 1997. gadā ieguva ģimnāzijas statusu. Šobrīd ģimnāzijā mācās vairāku tautību skolēni – lielākā daļa no tiem ir krievi, bet mācās arī latvieši, poļi, ebreji, ukraiņi, gruzīni, baltkrievi u.c.

Galvenā Rīgas Klasiskās ģimnāzijas prioritāte ir veicināt skolēnu sasniegumus optimālā un augstā līmenī visos mācību priekšmetos.

Cēsu Valsts ģimnāzija iegūst sesto vietu skolu reitingu 2016 sarakstā. Skolas pirmsākumi meklējami 19. gadsimta beigās – 1892. gadā.

Cēsu Valsts ģimnāzija savu tagadējo nosaukumu ieguva 2007. gada 31. maijā. Skolas galvenais mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu.

Valmieras Pārgaujas ģimnāzija ir izglītības iestāde Valmierā, kura iegūst septīto vietu skolu reitingu 2016 sarakstā.

Skolas vēsture saistās ar 1971. gadu, kad tika atklāta Valmieras 4. vidusskola (skolas celtniecība tika uzsākta 1968. gadā), un 1996. gadā tā ieguva nosaukumu “Valmieras Pārgaujas ģimnāzija”.

Daugavpils Valsts ģimnāzija ierindojas astotajā vietā skolu reitingu 2016 sarakstā. Skolas vēsture meklējama 1831. gadā, kas tiek uzskatīts par skolas dzimšanas gadu.

Skolas galvenās prioritātes ir mācību satura saskaņotības izpēte starppriekšmetu skatījumā, mācību priekšmeta satura pilnveide, iekļaujot to virssatura konceptos: ilgtspēja, taisnīgums, dzīvība, garīgums u.c., CE iegūtie procenti lielākajai skolēnu daļai ir virs 75% utt.

Rīgas Franču licejs ir izglītības iestāde, kurā iespējams padziļināti apgūt franču valodu jau no pirmās klases, un tā ir devītajā vietā skolu reitingu 2016 sarakstā.

Skolas vēsture saistās ar 1921. gadu. Jau no pirmās pastāvēšanas dienas liceju uzskatīja  par tādu mācību iestādi, kurā iespējams iegūt teicamu un atzītu izglītību.

Desmitajā vietā skolu reitingu 2016 sarakstā ierindojas Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija. Šīs skolas mērķis ir, nodrošinot katra izglītojamā personīgo izaugsmi, sniegt daudzpusīgu, kvalitatīvu,  konkurētspējīgu izglītību, kā arī veicināt pozitīvu uzvedību un izglītojamo, vecāku un pedagogu veiksmīgu sadarbību.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *